Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Малая Компьютерная Академия ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумШкола майбутнього дня

Методика навчання за програмою «Школа майбутнього дня»

Шановні колеги! Для багатьох з нас початок кожного нового навчального року пов'язане з новими надіями на творчу реалізацію намічених нами цілей і завдань! Нові закони про освіту вносять свої корективи в практику реалізації освітніх програм і застосування різних форм навчання, в свою чергу нові державні освітні стандарти вимагають зміни в підходах і змісті освіти.

У новому історичному контексті залишається актуальним створення умов для формування двомовної (тримовний) особистості, виховання характеру учня на основі вічних цінностей, оволодіння ним необхідними компетентностями і універсальними навчальними діями, що забезпечують соціальну мобільність. Саме це є пріоритетним напрямком у діяльності Міжнародної школи майбутнього дня.

Виконання головної місії даної школи бачиться з розумінням того, що в сучасному світі відбуваються процеси глобалізації, інтеграції, меншою мірою асиміляції. Вплив ролі педагогічної спільноти на формування цінностей стало ведучим. Прогресивний педагог-лідер сповідує як загальні, світові, так і національні та міжнаціональні цінності, в т.ч. духовні. Враховуючи, що процес глобалізації носить системний характер і охоплює всі сфери життя суспільства, основним наслідком цього процесу є зближення і злиття культур різних країн.

Одним із цивільних імперативів полікультурної школи визначається «збереження культурного різноманіття» та підготовка підростаючого покоління «до функціонального співробітництва в складі поліетнічних цивільних спільнот регіонального та міжнародного масштабу». Серед специфічних цілей полікультурної освіти виділяється «формування громадянської ідентичності в умовах соціально-політичної неоднорідності, ефективна підготовка випускників школи і вузу до життя в умовах сучасної цивілізації, розширення можливостей самореалізації, соціального зростання, підвищення якості життя, а також виховання молоді, підготовленої до відповідальної і продуктивної інтелектуальної, організаторської, виробничої діяльності у відкритому полікультурному і полілінгвальному світі».

Слід також зазначити, що тільки функціональна грамотність (володіння сучасними технологіями та технічними засобами, білінгвальною комунікативною компетентністю тощо) дозволяє сучасній людині освоювати соціальне і природне середовище, активно працювати в умовах інтенсивної економіки і постіндустріальної цивілізації, стати громадянином світу в широкому сенсі.

Основи для подальшої полікультурної професійної освіти, які, розглядаються як «надійний інструмент підвищення соціальної мобільності фахівців», повинні закладатися в базовому закладі полікультурної освіти. Саме професійна мобільність визначена як один з головних пріоритетів Болонських угод у зв'язку з розширенням масштабів міжкультурної взаємодії в сучасному світі, що, настійно вимагає розвитку полікультурних складових вищої освіти, підвищення вимог до оволодіння майбутніми фахівцями світовою культурною спадщиною та іноземними мовами. Саме така «світова» підготовка забезпечить сучасній людині включення у глобальні цивілізаційні процеси і можливість ідентифікації в якості рівноправного члена міжнародного співтовариства.

Особливості навчання за програмою «Школа майбутнього дня»

Міжнародна школа майбутнього дня була заснована в 1990 році доктором філософії Дональдом Говардом. Місією Міжнародної школи завтрашнього дня є поширення в країнах СНД і Балтії системи двомовної освіти, а також надання якісних освітніх послуг з метою виховання характеру та реформування освіти. Сучасна Школа майбутнього дня представляє систему, яка претендує на передові позиції в галузі освіти. Школи, що повноцінно використовують програму Школи майбутнього дня, знаходяться в освітній темі індивідуалізації, вибудовують персональні освітні маршрути, працюють в двомовному середовищі навчання, реально впливаючи на реформування всієї освітньої системи.

5 законів навчання:

1) «учень повинен починати навчання з того рівня, де він може найкраще себе представити» (діагностичне тестування),

2) «учень повинен сам ставити перед собою цілі, які він може досягти за певний період часу»,

3) «учень повинен отримувати стимулювання і контроль з боку вчителя»,

4) «вчення повинно бути вимірно результатам»,

5) «вчення повинно винагороджуватися».

Вибір на користь міжнародної школи майбутнього дня продиктований кількома об'єктивними факторами, що грають важливу роль в освіті та вихованні учнів:

• Всі використовувані навчальні матеріали розробляються в США;

• Школа має можливість запропонувати своїм учням спілкування з носіями мови (педагогами із США, Канади та інших англомовних країн);

• По завершенні навчання випускникам видається атестат про середню повну загальну освіту і американський диплом, що дозволяє продовжити навчання у провідних університетах за кордоном.

Таким чином, запропонована програма відкриває широкі перспективи для вихованців як у плані мовного вдосконалення, так і у плані подальшої професійної самореалізації.

Подобається