Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумІнноваційна діяльність

 

Інноваційна діяльність

у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області

 

у 2019/2020 навчальному році

 

з/п

Найменування

Інформація навчального закладу

Аналіз діяльності закладу щодо здійснення

дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

1

Нормативно-правові документи щодо здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності та відповідна документація щодо експериментальної та інноваційної діяльності (паспорт, заявка, супроводжуючі документи (чи сформована тека, її назва, чи є перелік документів, вказати наявні документи )

Конституція України, Закони України «Про освіту», Про загальну середню освіту», Державна національна програма «Освіта» («Україна – ХХІ століття»), Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Державні програми: «Вчитель», «Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, інформаційно - комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», Державна цільова соціальна програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки, Положення  «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

2

ПІБ педагогічного працівника, відповідального за організацію та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі

Пугачова В.Л., Слабун Н.І.

3

Науково-методична тема навчального закладу у 2019/2020 н.р.

«Управління механізмами інноваційного соціально-педагогічного середовища, спрямованого на самовизначення креативної особистості учня та вчителя через використання медіапростору»

4

Завдання, над якими працювали у 2018/2019 н.р. щодо організації та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі (відображення в плані роботи школи, у наказі про організацію науково-методичної роботи (протокол від12.09.2019 №1)

У плані роботи школи щодо організації науково-методичної роботи від 10.09.2018 №  624   поставлені наступні завдання:

Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;

продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

 

5

Де розглядалося питання щодо організації та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі у 2019/2020 н.р. (методична рада, педрада, нарада при директорові, ШМО, вказати питання (протокол  від 15.09.2019№ 2)

Засідання Методичної Ради № 3 від 16.02.2019

6

Загальні результати діяльності навчального закладу щодо організації та здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної  діяльності у 2019/2020 н. р. за окремими напрямками

Оволодіння учителями школи інноваційними педагогічними технологіями з метою створення умов для продуктивної діяльності учнів школи та вчителів;

Розвиток компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві

 

7

Ефективність діяльності з даного питання, що вважаєте досягненням за цей період роботи

Ефективність діяльності школи насамперед вимірюється академічними успіхами учнів та умінням учителів стимулювати дітей до отримування знань та використовування їх у житті. У 2019/2020 році наші учні показали хороші результати у різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах. Усі учителі школи не тільки володіють сучасними інноваційними технологіями та використовують їх під час НВП, але й беруть активну участь у створенні іноваційних технологій, які дозволяють підвищити якість викладання предметів. Так, учитель англійської мови Івасішина С.В. працювала над вдосконаленням інноваційної технології «Дебати» та створенням універсальної технології, яка дозволяє швидко та ефективно обговорювати різні питання використовуючи будь-яку іноземну мову.

Учні, які навчаються за інноваційною програмою Канадського Коледжу «SMRT» отримали сертифікати, які підтверджують рівень їх знань.

8

Які виявлено недоліки, проблеми та труднощі в даній діяльності, над чим потрібно працювати, що покращити, яких заходів вжити

Брак матеріальної бази у школі не дозволяє у повному обсязі використовувати інноваційні технології

9

Завдання на 2019/2020н.р. щодо здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності у закладі

Плануємо продовжувати роботу за програмою «SMRT», розпочати інноваційну діяльність з впровадження медіа освітніх технологій у навчально-виховний процес

 

Про інНоваційну діяльність

 

       У 2017/2018 навчальному році педагогічними працівниками школи проводилися наступні заходи щодо організації здійснення дослідно-експериментальної, інноваційної та новаційної діяльності:

  •     Семінар учителів другої іноземної мови (німецька, французька, іспанська мови, 7 клас) «Технологія формування творчої особистості в процесі вивчення німецької, французької та іспанської мов як одна з найважливіших складових життєвих компетенцій»
  •      Організовано роботу творчих груп вчителів:
  •     Всеукраїнський проект із запровадження програми англійської мови SMRT «Шкільний учитель нового покоління».
  •     Комунікативні методи як засіб самореалізації  дитини (шкільний рівень).
  •     Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час НВП (шкільний рівень)
  •     Узагальнено на рівні навчального закладу досвід роботи вчителів, які запроваджують у системі інформаційно-комунікаційні технології:
  •     Участь учителів та учнів у міжнародних програмах, які пропонують британські та американські консульства: FLEX, TEA.
  •     Співпраця з представниками видавництв Cambridge Universaty Press, Express Publishing з метою ознайомлення та подальшому використанню підручників та методичної літератури .
  •     Проведена методична нарада з керівниками ШМО учителів-предметників щодо вдосконалення системи пошуку й розвитку обдарованих дітей. – Бутенко Н.П., заст. директора з навчально-виховної роботи.
  •     Підготовлено для керівників ШМО пакету методичних матеріалів для проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. – Пугачова В.Л., заст. директора з навчально-виховної роботи.

          Пріоритетним напрямком розвитку навчального закладу є інформатизація освіти. Усі педагогічні працівники закладу володіють ПК, 70 із них активно використовують інформаційно-комунікаційні технології на уроках і в позакласній діяльності. У закладі продовжується робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання, а саме:

  - продовжено створення на основі використання мультимедійного класу бази електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу;

- оновлено шкільний сайт;

- здійснено апробацію програмового забезпечення з навчальних дисциплін;

- продовжено поповнення бібліотеки електронними енциклопедіями, довідниками та іншими електронними засобами;

- продовжено роботу шкільної творчої групи «Дистанційне навчання»;

- обладнано бібліотеку закладу комп’ютерною технікою,

- проведено навчання педпрацівників школи з питань інформатизації  навчально-виховного процесу, дистанційної освітиь та технологій веб-квесту;

- налагоджено співробітництво з вищими навчальними закладами: ХАІ, ХПІ тощо

- 2 педагогічних працівників навчалися на семінарах для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого в системі управління «Moodle».

           Однією з вагомих складових успішного впровадження інновацій стала організація роботи творчих груп у школі (див. таблиця 1).

п.п

Назва інновації

ПІБ учителя

Сутність інновації

1.

«Дебатні технології як засіб формування лідерських якостей учня»

Івасішина С.В.

Дебатні технології створюють умови до поглибленого вивчення англійської мови, розвитку вміння розмірковувати та мислити критично, обґрунтовувати власні думки та аргументовано опонувати під час обговорення молодіжних проблем.

2

Проект із запровадження програми англійської мови SMRT «Шкільний учитель нового покоління»

(всеукраїнський рівень)

Слабун Н.І., Спектор Г.М.

 

Використання методики  інноваційних освітніх технологій  у вивченні іноземної мови як можливість досягнення якісно нового рівня оволодіння іноземною мовою.

3

Правова освіта

(регіональний рівень)

творча група «Світ прав дитини»: Кисельова О.А., Аргунова Т.В., Коляда В.В., Коваль Н.М., Ємельянова Г.І.

Створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлення цінності свободи, прав людини, відповідальність

5

Комунікативні методи як засіб самореалізації  дитини (шкільний рівень)

керівник

Юхіна І.М.;

Розвиток комунікативної компетенції та творчих здібностей учнів

6

«За здоровий спосіб життя» (шкільний рівень)

керівник Бездольна Н.М

Робота творчої групи спрямована на співпрацю з батьками в розв’язанні проблеми правильного ставлення до здорового способу життя дитини

7

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час НВП (шкільний рівень)

керівник Слабун Н.І.

Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу

8

«Розвиток мовленнєвих навичок учнів початкової школи» (творча група «Відродження», 

шкільний рівень)

Керівник 

Марічева  О.П.

Завданням предмета "Українське народознавство" в початковій школі є ознайомлення дітей із зовнішніми проявами побутової культури українців, зацікавлення їх самобутністю культури, бажання розвивати і продовжувати її

9.

Проект «Вчимося жити разом»

Керівник Агбелекалє Л.В.

Навчити учнів життєвих навичок, які полегшують адаптацію і сприяють відновленню психологічної рівноваги.

 

План

звіту про реалізацію програмно-цільового проекту "Створення системи неперервної інформатичної підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті" (2012-2016 рр.)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про інноваційну діяльність

 

Нормативно-правові документи, які регламентують інноваційну діяльність  у навчальних закладах

 

 

Звіт

про здійснення дослідно-експериментальної, інноваційної та новаційної діяльності

у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №17 Харківської міської ради Харквської області

                                                                           у І семестрі 2015/2016 навчального року

 

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (18 грудня 2012 р. за N 2111/22423) 

 

Міністерство освіти і науки; молоді та спорту України Наказ "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності" від 30.11.2012 N 1352

 

Рішення колегії Департаменту науки і освіти

 

Про національну систему рейтингового оцінювання загальосвітніх навчальних закладів