Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форумУправління

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ

 

      В умовах спеціалізованої школи особливого значення набуває реалізація таких управлінських дій:

● чітке визначення загальної мети колективу, основних шляхів її досягнення в умовах спеціалізованої школи;

● розробка й вибір оптимальних варіантів організаційної структури педагогічної, навчальної, управлінської і обслуговуючої праці з урахуванням специфіки закладу загальної середньої освіти й кінцевої мети його колективу;

● організація експериментально-пошукової діяльності вчителів і вихователів, організаційне керівництво процесом дослідницької, пошукової роботи учнів;

● створення умов щодо ефективної діяльності психологічної служби, вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку учнів, відповідного психологічного клімату в колективі;

● визначення та регулювання механізму формування фінансових ресурсів школи – комплексу з урахуванням державних, власних коштів, коштів благодійних організацій та приватних осіб.

 

      Організаційно-педагогічні основи функціонування школи передбачають створення системи основних управлінських дій, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності колективу. Така система включає:

● створення інноваційної структури управління школою;

● розробку управлінської моделі з урахуванням специфіки школи;

● застосування інноваційних процесів у системі навчання і виховання учнів;

● постійне і цілеспрямоване підвищення науково-методичного, загально-педагогічного та професійного рівня вчителів, вихователів;

● практичне втілення демократичних засад у процес управління.

 

    Адміністрація школи в своїй діяльності на сучасному етапі визнає пріоритетні принципи управління: демократизація, гуманізація, національна спрямованість. Демократизація управління школою передбачає участь громадськості, всього колективу в управлінні. Метою демократизації управління школою є підвищення відповідальності кожного члена колективу за доручену справу, до самостійного життя в умовах демократії, ринкових відносин. У практику роботи школи впроваджуються такі науково-педагогічні основи демократизації управління, як:

● широке залучення вчителів до реформування змісту роботи школи, аналізу стану викладання, рівня знань, умінь, навичок учнів, їх вихованості;

● делегування окремих функцій управління шкільним методичним об’єднанням та Раді школи;

● введення в практику роботи шкільних методичних об’єднань систематичного обговорення стану викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з навчальних дисциплін (не менше 2 разів на навчальний рік);

● заохочення педагогів до конструктивної критики, плюралізму думок під час обговорення стану навчання і виховання учнів;

● упровадження в практику управлінської діяльності високої культури праці, дотримання загальнолюдських моральних норм спілкування з педагогами, учнями та батьками;

● звітування директора школи та його заступників перед педагогічним колективом, учнями та батьками про зміст і результати управління освітнім процесом кожного навчального року.